Groepswonen wordt vaak verward met wonen in een commune, maar die vergelijking gaat niet op. 

,,Het is een groep ouderen die bij elkaar in een gebouw, voorzien van een gezamenlijke ruimte, gaat wonen. Daar kunnen dan activiteiten van allerlei aard worden ontplooid. De bewoners kiezen ook zelf de toekomstige/nieuwe bewoners. Eigenlijk is het heel simpel. Wanneer iemand wat ouder wordt, met pensioen is of binnenkort met werken stopt, komt er meer vrije tijd. Dan denk je toch na over hoe jij je jaren na je pensioen gaat invullen."

 

ONGEDWONGEN 

,,Als je dan met een groep min of meer gelijkgestemde leeftijdgenoten bij elkaar kan gaan wonen is het eenvoudig om een handje te helpen bij hem of haar die dat op een bepaald moment nodig heeft. Dat geeft een warm gevoel van binnen. Het contact hiervoor is altijd ongedwongen. Het is logisch dat een bewoner zijn zelfstandigheid en vrijheid wil behouden. Maar daarnaast is er aandacht, vriendschap en medeverantwoordelijkheid voor al die mensen met wie je als groep samenwoont in een gebouw."

 

ZELFSTANDIG 

De praktijk bewijst dat mensen in een dergelijke samenlevingsvorm langer zelfstandig kunnen blijven wonen. ,,Groepswonen verkleint de afhankelijkheid en bevordert de gemeenschapszin en gezelligheid. Vereenzaming krijgt geen kans. Dat betekent niet dat je elke ochtend je buurvrouw hoeft te vragen naar haar hoestje maar als je twee dagen niets meer van haar hebt gehoord, dan trek je wel aan de bel."

 

WELOVERWOGEN 

Groepswonen voor ouderen is niet voor iedereen geschikt. ,,Deelnemen aan een woongroep van ouderen zal, om teleurstelling te voorkomen, een bewuste en weloverwogen keuze moeten zijn. Met behoud van zelfstandigheid en privacy kies je voor het lidmaatschap van een groep. De woongroep functioneert volgens afspraken die door de groepsleden zelf zijn gemaakt en waaraan alle leden van de groep zich moeten houden. Wie kiest voor een woongroep, kiest hooguit voor 'buren' maar wil dan ook zelf een goede buur zijn. Iemand die erg individualistisch is ingesteld kan er beter niet aan beginnen."

 

MOTIVATIE 

Het is belangrijk dat er een juiste motivatie is om in een woongroep te willen wonen. ,,Wanneer iemand zoekt naar gezelschap, naar vrienden kan hij die in een woongroep vinden maar het hoeft niet. Een woongroep is geen alternatief voor een verzorgingshuis of een serviceflat."

Koningsdael werd begin jaren 90 geopend in Klein Engendael.